Secondary_inst_banner

Trung học phổ thông

Secondary dùng để chỉ " trường " ở Anh  và " trường trung học phổ thông " ở những quốc gia khác, từ độ tuổi 11 đến 16, hoặc 18 nếu đang học chương trình A-levels. Ở Anh, cấp bậc giáo dục này học sinh chủ yếu đến từ các gia đình công chức, còn được gọi là " trường học toàn diện ". Nói chung, những người mà có khả năng cho con mình theo học những trường tư thục và đây là một phần của hệ thống giáo dục trung học phổ thông mà chúng ta sẽ tìm hiểu.

Đầu tiên, chúng ta phải làm rõ một vài từ. Những từ như " private ", " public ", và " independent "  đều có một nghĩa giống nhau - bạn phải trả phí ! Cụm từ " public school " thường chỉ những trường làm từ thiện hơn là thu lợi. Từ được ưa dùng hiện nay là " independent school ".

Tin tức

Học bổng

Thư chấp thuận học