Language_requirements_banner

Giới thiệu

Tất cả các trường ở Anh đều yêu cầu chứng minh trình độ Anh ngữ. Với luật visa mới sẽ khó khăn hơn để nhận biết chính xác bài kiểm tra nào phù hợp với mỗi loại khóa học nào, trường nào. Đừng lo. Hãy để GetSet hướng dẫn các bạn vượt qua, chúng tôi biết quy trình thủ tục và sẽ tư vấn cho các bạn tùy thuộc vào việc bạn muốn học ở lĩnh vực nào và ở đâu.

Loại bài kiểm tra nào tôi phải làm?

bài kiểm tra tiếng Anh được công nhận chính ở các trường của Anh quốc là IELTS và TOEFL. Tất cả các trường đại học, cao đẳng của Anh đều chấp nhận bài kiểm tra này. Một số trường sẽ sắp xếp cho học sinh làm bào kiểm tra Anh ngữ của chính trường đó tại văn phòng GetSet. Kết quả của bài kiểm tra sẽ được dùng làm tiêu chí xét đầu vào của trường đó, ngoài ra học sinh còn có thể tham gia khóa học bổ sung tiếng Anh nếu chưa đạt đủ yêu cầu đầu vào.

Tôi cần phải đạt điểm bao nhiêu?

Điều này phụ thuộc vào việc bạn xin nhập học trường nào và khóa học nào. Nhìn chung bạn cần phải đạt IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 90 cho các khóa học sau đại học và IELTS 6.0 họăc TOEFL iBT 80 cho khóa đại học. Đối với khóa học hay trường học nổi tiếng, xếp hạng cao thì yêu cầu trình độ Anh ngữ có thể cao hơn, thường có thể là 7.0 thậm chí là 7.5 IELTS (100-107 TOEFL iBT) cho khóa sau đại học. Đối với khóa Dự bị đại học thì khoảng IELTS 4.5 - 5.5 (45-53 TOEFL iBT)

Tôi cần chuẩn bị như thế nào?

Tin tức

Học bổng

Thư chấp thuận học