Ielts_banner_

IELTS

Nếu bạn muốn đến Vương Quốc Anh để học tập hơn 6 tháng thì hầu như yêu cầu bạn cần phải có điểm đánh giá trình độ tiếng Anh. Bài kiểm tra được các trường ở Anh công nhận là IELTS. Sau đây là một số câu hỏi - trả lời mà các bạn quan tâm

Có phải điểm IELTS được tất cả các trường ở Anh công nhận?

Đúng, tất cả các trường ở Anh sẽ công nhận IELTS như một minh chứng cho khả năng Anh ngữ của bạn. Đây là sự phối hợp của Kỳ kiểm tra giám Sát của Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và IDP.

Khi nào thì tôi nên thi?

bài kiểm tra IELTS được tổ chức 4 lần một tháng ở hầu hết các nước . Vui lòng liên hệ với Văn phòng GetSet gần nhất để tìm hiểu thông tin.

Tôi có thể thi kiểm tra tiếng Anh ở đâu?

Các bạn có thể thi tại hơn 500 điểm thi trên toàn thế giới nhưng nếu bạn không chắc chắn là nên đến nơi nào để đăng ký thi thì đừng ngần ngại, Hảy liên hệ với Getset để được hỗ trợ.

Tôi có thể tham gia kì kiểm tra bao nhiêu lần?

các bạn có thể thực hiện kì kiểm tra này sau 1 tháng tính từ khì thi gần nhất và các bạn có thể thi nhiều lần nếu muốn.

Tôi sẽ phải kiểm tra những gì?

IELTS thường có bố cục 2 phần, Tổng quát và Học thuật. Tất cả các thí sinh có cùng bài kiểm tra nghe và nói nhưng phần đọc và viết sẽ khác nhau.

Cấu trúc bài kiểm tra về Tổng quát và Học thuật là giống nhau

Phần thi nghe

Bao gồm 4 phần (Tổng cộng 40 câu)

Điểm đánh giá từ 0-9

Phần thi đọc

Bao gồm 3 phần (tổng cộng 40 câu)

Điểm đánh giá từ 0-9

Phần thi viết

Gồm 2 nhiệm vụ ( Thứ 1: 150 từ - Thứ 2: 250 từ)

Điểm đánh giá từ 0-9

Phần thi nói

Từ 11 - 14 phút

Điểm đánh giá từ 0-9

Bài kiểm tra mất bao lâu thời gian?

Nghe - 30 phút

Đọc - 60 phút

Viết - 60 phút

Nói - 11 đến 14 phút

Tổng thời gian kiểm tra - 2 tiếng, 44 phút

Tôi nên làm bài kiểm tra Học thuật hay Tổng quát?

Nếu bạn có kế hoạch học tập tại một trường ờ Vương Quốc Anh thì bạn nên làm bài thi tiếng Anh học thuật. Tiếng Anh tổng quát thì thực sự cần cho những ai đi học các chương trình đào tạo, kinh nghiệm làm việc hay giáo dục phổ thông.

Điểm kết quả thi của tôi như thế nào?

các bạn sẽ có điểm đánh giá từ 1 đến 9 cho mỗi phần nghe, đọc, viết và nói. Tổng trung bình cho tất cả các kỹ năng này sẽ là điểm chung của bạn.

Khi nào thì tôi biết kết quả thi?

Các bạn sẽ có kết quả sau 13 ngày kể từ ngay thi.

Điểm kết quả IELTS có hiệu lực bao lâu?

2 năm.

Tin tức

Học bổng

Thư chấp thuận học