Toefl_banner

TOEFL

TOEFL là tiêu chuẩn đánh giá khả năng Anh ngữ của những người không phải là người Anh bản địa về việc sử dụng tiếng Anh bắc Mỹ như là ngôn ngữ được sử dụng trong các trường Đại học av2 cao đẳng. Dưới đây là những câu hỏi mà bạn quan tâm. GetSet sẽ trả lời những câu hỏi thông dụng nhất, ngoài những câu hỏi dưới đây, nếu bạn có thắc mắc nào vui lòng liên hệ với GetSet để được tư vấn thêm.

Có phải điểm TOEFL được tất cả các trường ở Anh công nhận?

Đúng, tất cả các trường đều chấp nhận điểm kết quả TOEFL nhưng nhiều trường thì khuyến khích IELTS hơn.

Khi nào thì tôi nên thi?

Bài kiểm tra cung cấp trên mạng internet (Dựa trên điểm internet hoặc IBT) tại hầu hết các quốc gia 1 tháng 1 lần. Việc đăng ký cần hoàn tàhnh ít nhất 1 tháng trước ngày dự định thi.

Tôi có thể thi kiểm tra tiếng Anh ở đâu?

bạn có thể làm bài thi ở hàng ngàn điểm thi trên toàn thế giới, nhưng nếu bạn không chắc chắc về điểm thi này và làm sao để đăng ký, vui lòng liên hệ GetSet để được hỗ trợ thêm.

Tôi có thể tham gia kì kiểm tra bao nhiêu lần?

bạn có thể thực hiện bài kiểm tra ít nhất 7 ngày làm việc sau làn thi gần nhất và bạn có thể làm bao nhiêu lần túy thích.

Tôi sẽ phải kiểm tra những gì?

Đọc

Từ 3 - 5 đoạn, dài khoảng 700 từ

12 - 14 câu hỏi cho mỗi đoạn

Điểm đánh giá từ 0 - 30

Nghe

4 - 6 bài, một số bài là về thảo luận trong lớp học, mỗi bài kéo dài 3 - 5 phýt, 6 câu hỏi cho mỗi bài

2 - 3 đoạn đối thoại, mỗi đoạn kéo dài 3 phút, 5 câu hỏi cho mỗi đoạn

Nói

2 nhiệm vụ độc lập - nhấn mạnh về quan điểm của mình dựa trên chỉ đề liên quan

4 nhiệm vụ đầy đủ - nói dựa trên những gì đã đọc hoặc nghe

Điểm đánh giá từ 0-4 những điểm này được chuyển theo tỷ lệ từ 0 - 30

Viết

1 nhiệm vụ đầy đủ - viết dựa trên những gì đã được đọc hoặc nghe

1 nhiệm vụ độc lập - đưa ra quan điểm của mình theo chủ đề có sẵn

Điểm đánh giá từ 0-5 và được quy ỏổi sáng tỷ lệ từ 0 - 30.

Tổng điểm là từ 0 - 120

Bài kiểm tra mất bao lâu thời gian?

4 tiếng

Đọc: 60 - 100 phút

Nghe: 60 - 90 phút

Nói: 20 phút

Viết: 50 phút

Khi nào thì tôi biết kết quả?

Các bạn sẽ biết kết quả trực tuyến sau 15 ngày làm việc tính từ ngày thi. Và kết quả này cũng sẽ được gửi đến địa chỉ của bạn.

Tin tức

Học bổng

Thư chấp thuận học