Fe_banner

Các khóa học sau đại học

Giáo dục sau đại học cung cấp một loạt cơ hội cho sinh viên để vào các khóa học chuyên ngành hay dạy nghề (chuyên nghiệp) được thiết kế với những ngành học riêng biệt. Những khóa học này cũng đưa ra một con đường vào đại học nhằm đưa ra những thế mạnh trong thực tế cho sinh viên - những người mà có chứng chỉ trung học phổ thông tại Anh quốc. Hãy liên lac với chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn.

Nơi nào cung cấp các chương trình sau đại học?

Hình thức học này có cả ở trong hệ thống trường công lập và trường tư thục ở Anh quốc và những trường này có những tên gọi khác nhau như các trường cao đẳng giáo dục sau đại học, cao đẳng công nghệ, cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng nghệ thuật và công nghệ, và trung học.

Có những chương trình học như thế nào?

Khóa tiếng Anh
Phù hợp với sinh viên ở mọi trình độ, các khóa học bao gồm từ tiếng Anh cơ bản đến tiếng Anh chuyên ngành, các chương trình chuyên nghiệp cho giáo viên giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ 2 (TESL).

Các chương trình chúng chỉ nghề quốc gia (GNVQ) và chứng chỉ giáo dục nghề nâng cao (AVCE) đưa ra một lựa chon để bạn có thể ra làm việc ngay hoặc tiếp tục vào đại học. Các ngành phổ biến chủ yếu bao gồm Nghệ thuật và thiết kế, Kinh doanh, Chăm sóc sức khỏe, Y tế, giải trí và du lịch, sản xuất, môi trường xây dựng, kỹ thuật, công nghệ thông tin. Chứng chỉ AVCE được biết đến như là khóa học nghề trình độ A là bằng kép tương ứng với năm 2 A-level. Chương trình học chứng chỉ AVCE tập trung chủ yếu vào kỹ năng thực hành hơn là vào các kỳ thi.

  1.  Chứng chỉ nghề sơ cấp tương ứng với 4 lớp GCSE từ D-E hay NVQ mức độ một.
  2. Chứng chỉ nghề trung cấp tương ứng với 4 lớp GCSE A-C, BTEC mức đầu và NVQ mức độ hai,
  3. Chứng nhận nghề nâng cao (AVCE ) tương ứng với GCE trình độ A, bằng cao đẳng quốc gia BTEC và NVQ mức độ 3.

Tất cả 3 trình độ đều chuẩn bị cho bạn các kỹ năng làm việc thực tế và kiến thức sâu rộng để bạn có thể học cao hơn. Trình độ nâng cao có thể giúp bạn vào học các khóa học đại học như BTEC HND và có thể được học song song với các khóa học A-level và AS- level.

Chứng chỉ Nghề Quốc Gia (NVQ)
Chứng chỉ Nghề Quốc Gia (NVQ) cũng tương tự như GNVQs. Giống như tên gọi, chương trình học sẽ dạy các môn chung chung và thay vao đó là tập trung vào những chuyên ngành cụ thể và công việc học tập sẽ liên quan trực tiếp đến công việc tại nơi sinh viện đang thực hành. Và sinh viên sẽ được đánh giá qua hiệu suất và chất lượng công việc. NVQs có 5 trình độ mà được sắp xếp từ trình độ cơ bản( trình độ 1) đến phức tập (trình độ 5). Sinh viên tốt nghiệp chứng chỉ nghề cấp độ 3 có thể vào học thẳng đại học; sinh viên viên tốt nghiệp chứng chỉ nghề cấp độ 5 có thể học các khóa học sau đại học.

Chương trình BTEC First Diploma
Đó là các chứng chỉ nghề ở mức độ 2 được hoàn thành trong khoảng hơn một năm. Chương trình BTEC First Diploma cung cấp những kiến thức và sự hiểu biết cho những sinh viên mong muốn làm việc hay học cao hơn ở mức độ 3. Sinh viên có thể học các môn học như nghệ thuật và thiết kế, kinh doanh, xay dựng, kỹ thuật, y tế, công nghệ thông tin, giải trí, du lịch thể thao, truyền thông, Âm nhạc và nghệ thuật tạo hình, dịch vụ công cộng, bán lẻ và khoa học.

Chương trình National Diploma
Bằng cao đẳng quốc gia BTEC là bằng dạy nghề chính khóa hai năm giúp cho sinh viên tốt nghiệp ở những cơ sở giáo dục. Việc tập trung vào ứng dụng những hiểu biết về những lĩnh vực riêng. Trình độ tương đương 3 A-level, các chương trình sẽ được dạy và học toàn thời gian. Bằng cao đẳng quốc gia chuẩn bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể đi làm hoặc nhập học vào chương trình giáo dục sau đại học. Cũng như bằng cao đẳng quốc gia BTEC, cũng có chứng chỉ quốc gia BTEC mặc dù không cần thiết trong các lĩnh vực dạy nghề.

Chương trình Higher National Diploma
Khóa học lấy bằng Higher National Diploma BTEC kéo dài hai năm nếu học toàn thời gian hoặc ba năm nếu học bán thời gian Những khóa học này được biết đên nhiều và liên quan nhiều đến các ngành nghề cụ thể vì những khóa học này hướng đến mục đích nghề nghiệp hơn là bằng cấp. Những khóa học này có ở khoảng 400 trường đại học và cao đẳng ở Anh và xứ Wale. Bất kể lĩnh vực nào mà bạn học, tất cả các khóa học HND đều liên quan đến kinh nghiệm làm việc thực tế và những dự án dựa trên công việc thực tế. Bạn có thể lấy được bằng HND và sau đó tiếp tục một đại học. Trong một vài môn học bạn có thể đi trực tiếp từ HND để vào năm cuối đại học hoặc vào năm 2 đại học.

 

 

Tin tức

Học bổng

Thư chấp thuận học