Bản đồ thời tiết

bản đồ chỉ ra nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong tháng 1 và tháng 7 ở tất cả các thành phố chính của vương quốc anh