Các trường > Các trường đối tác đào tạo dự bị đại học > Trường đào tạo dự bị đại học

Pre-University

Uk_-_flag United Kingdom Us_-_flag USA Canada_-_flag Canada Australia_-_flag Australia New-zealand-flag New Zealand Irish-flag Ireland Dutch_-_flag Netherlands

Uk_-_flag United Kingdom

Logo_ceg_01
CEG FoundationCampus
Into-logo
INTO
Kaplan-logo
Kaplan International Pathways
Kings_education
King's Education
Navitas
Navitas
Oieg
Oxford International Education Group
Sgisc
Study Group International Study Centres

Us_-_flag USA

Logo_ceg_01
CEG FoundationCampus
Fls
FLS International
Into-logo
INTO
Kaplan-logo
Kaplan International Pathways
Kings_education
King's Education
Navitas
Navitas
Oieg
Oxford International Education Group
Sgisc
Study Group International Study Centres
University_bridge
University Bridge

Canada_-_flag Canada

Navitas
Navitas
Oieg
Oxford International Education Group
Sgisc
Study Group International Study Centres

Australia_-_flag Australia

Kaplan-logo
Kaplan International Pathways
Navitas
Navitas
Sgisc
Study Group International Study Centres
Taylors
Taylors College

New-zealand-flag New Zealand

Navitas
Navitas
Taylors
Taylors College

Irish-flag Ireland

Sgisc
Study Group International Study Centres

Dutch_-_flag Netherlands

Logo_ceg_01
CEG FoundationCampus
Sgisc
Study Group International Study Centres