University of Dundee Đại học Dundee

Mirror_dundee
  • Thành lập năm 1881 (university since 1967)
  • Trường nằm trong top 10 trường có chất lượng học và giảng dạy tôt ở Vương Quốc Anh theo như Times Higher Education Student Experience Survey 2010
  • Thuộc những trường có thiết bị công nghệ thông tin tốt nhất ở Anh và trang thiết bị công nghệ mới nhất nhằm đảm bảo chất lượng cho việc giảng dạy
  • Chất lượng nghiên cứu được đánh giá vào hàng đầu thế giới trên một phạm vi rộng bao gồm các ngành như nghệ thuật, nhân văn, khoa học và pháp luật
  • Đứng thứ nhất UK về sự ảnh hưởng của nghiên cứu khoa học theo số liệu thống kê từ (The Guardian and Thomson Scientific Index)
  • Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ có cơ hội nhận được những công việc tốt với mức lương khởi điểm cao nhất ở UK theo như khảo sat quốc gia( sau Oxbridge)
  • Mức phí sinh hoạt thấp hơn 14% so với mức phí sinh hoạt trung bình ở UK theo số liệu thống kê từ (RBS Student Living Index, 2010)

Sidebar_dundee

Phân bổ sinh viên

Xếp hạng